top of page

Zarządzanie ryzykiem finansowym

IBIS
Integracja Systemu Informacji Biznesowej

Firmy zmagają się ze zmniejszaniem ryzyka, poprawą zyskowności i zoptymalizowaniem procesu decyzyjnego. Nasze rozwiązanie IBIS zapewnia Klientom bieżące informacje o wiarygodności kredytowej w czasie rzeczywistym.  Skierowane do właściwych Osób i we właściwym czasie, zapewnia właściwe decyzje i reakcje na czas w sytuacjach kryzysowych.

Korzyści dla Klienta

Główne końcowe korzyści Zarządzania Ryzykiem Finansowym (IBIS) to:

 • Szybkie i rzetelne decyzje dotyczące ratingu kredytowego;

 • Monitorowanie, wczesne ostrzeganie, ograniczanie ryzyka upadłości;

 • Monitoring kosztów i obniżenie kosztów ubezpieczenia;

 • Zmniejszenie czasu na gromadzenie dokumentacji, weryfikację i przetwarzanie danych;

 • Wewnętrzne rozwiązanie Klienta - brak narażenia na ujawnienie danych:

 • Zapobieganie występującym błędom, wynikającym z pracy manualnej w procesie pozyskiwania danych i obliczeń.

Rozwiązanie

IBIS (Integration of Business Information System) jest rozwiązaniem w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym przeznaczonym do zautomatyzowanego zamawiania i otrzymywania raportów nt. pożyczek z krajowych i zagranicznych źródeł informacji kredytowej. IBIS automatycznie gromadzi dane w finansowych bazach danych firmy.


Kontrola procesu pozyskiwania i kalkulacji informacji finansowych firm ma decydujące znaczenie w podejmowaniu właściwych decyzji biznesowych:

 • Zautomatyzowane przetwarzanie i zamawianie danych kredytowych dla klientów;

 • Połączenia z kilkoma różnymi źródłami informacji kredytowych () i szybka implementacja informacji kredytowych z nowych źródeł (Bisnode, Cerved/Lince, Coface, CreditSafe, Creditreform, D&B, IGK, ...);

 • Bezpieczne     środowisko, uporządkowane zarządzanie danymi i informacją;

 • Ujednolicony proces podejmowania decyzji oparty o informacje finansowe i kredytowe Klientów, zintegrowane w jednym systemie;

 • Obrona przed niekontrolowaną zmianą kondycji finansowej i zachowaniem Klientów;

 • Identyfikowanie Klientów z ryzykiem niewywiązywania się z płatności lub w upadłości;

 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem finansowym;

 • Zdolność do monitorowania i okresowej oceny ryzyka;

 • Śledzenie archiwum, historii oraz ścieżek audytu.​

Atol-IBIS-Web-ver-1-2015-04-v2.png
bottom of page