top of page

Dlaczego odnosimy sukces?

Nasze podejście

Jak sugeruje logo ATOL, łączymy:
         NIEBIESKI          - systemowy, twardy
  POMARAŃCZOWY   - ludzki, miękki
elementy zmian w mierzalną poprawę wyników biznesowych.
To również pozwala nam być nagradzanym za dostarczanie Klientom realnych rezultatów.

Struktura systemu sprzedaży Produs

Większość wyzwań w sprzedaży B2B można rozwiązać poprzez systematyczne podejście. Bez systemu nie możemy poprawić wydajności sprzedaży i osiągnąć lepszych wyników.
W niektórych miejscach całe sekcje systemu nie są zdefiniowane i ustalone. Tylko wtedy, gdy system jest w pełni sprawny, możemy powiedzieć, że zarządzamy naszą sprzedażą.
Obok prezentujemy podstawowe elementy systemu Produs, które nie muszą występować wspólnie-kompleksowo, ale jednak są niezbędne.
Dzięki nim "Sztuka Sprzedaży" staje się technicznie "posłusznym" systemem.

Metodologia, proces sprzedaży, jak zwiększyć sprzedaż, wzrost sprzedaży, zwiększanie sprzedaży, wyniki, cele biznesowe
4_Sales_process_v3.png

Proces Sprzedaży

Oparty na podstawie ustalonych globalnych podejść sprzedażowych, a jednocześnie dostosowany do Twojej specyfiki, biorąc pod uwagę Twoje najlepsze praktyki. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie sprzedaży i daje podstawy do zarządzania jakością sprzedaży. Proces jest najczęściej ujednolicony dla całej firmy.

3_Sales_tools_v3.png

Narzędzia Sprzedażowe

Są odzwierciedleniem specyficznych różnic między zróżnicowanymi programami i ofertami. Właściwe narzędzia sprzedaży pomagają sprzedawcom wykonywać swoje zadania prawidłowo i z wysoką jakością , zgodnie z przewidywanym procesem.

2_Sales_management_v3.png

Zarządzanie Sprzedażą i Usprawnienia

Profesjonalne Zarządzania Sprzedażą jest oparte na przejrzystości oraz obiektywności. Umożliwia to prognozowanie oraz poprawę wyników, a w konsekwencji wzrost i bezpieczeństwo firmy.

1_LN_v3.png

Generowanie i "dojrzewanie" leadów

Dzięki skutecznej strategii i różnym podejściom otrzymujesz nowe szanse sprzedażowe szybko i w uporządkowany sposób. Proces ich prowadzenia jest dopasowany do klientów tak aby wspierać ich w procesie zakupowym.

6_Training_and_coaching_v3.png

Trening i Coaching

Pozwalają przeszkolić Twój Zespół i umożliwiają implementację ustalonych wspólnie usprawnień w codzienną pracę. Tym samym redukują ryzyko niepowodzenia projektu.

5_CRM_v3.png

System CRM

System CRM jest integralną częścią kompletnego rozwiązania. Jest on wykorzystywany w myśl zasady: "mniej znaczy więcej". To podejście pomaga Ci uniknąć wielu trudności np. Wysokich kosztów wdrożenia, frustracji wśród użytkowników.

PAIMProdus Agile Implementation Methodology

PAIM - Zwinna Metodologia Wdrożenia Produs

  • Oparta o wiodące globalne koncepcje sprzedażowe: Solution Selling, Strategic Selling, Spin Selling

  • Koncentruje się na wprowadzeniu w praktykę i dostosowaniu do Osób

  • Dostosowywana i skalowalna zarówno do młodszych, jak i rozwijających się firm

  • Sprawdzona w praktyce z pełnym zestawem narzędzi, skryptów i przewodników

  • Wsparcie Zespołu przy wdrażaniu i egzekucji projektu, wielojęzyczne wdrożenia

Metodologia, która poprawi Twoje techniki sprzedaży

Struktura Projektu Produs

Każdy projekt Produs jest inny, ale jego ogólną strukturę można zaprezentować w uproszczonej formie, która jest zobrazowana tutaj.
Pierwsza połowa składa się z analizy i budowy nowo-udoskonalonego systemu, który jest następnie wdrażany w praktyce w drugiej połowie projektu.
Druga część to wdrożenie lub część praktyczna, w trakcie której zespół sprzedaży jest wdrażany do użycia systemu w codziennej pracy i trenowany w praktyce, dzięki czemu staje się stopniowo internalizowany. Wraz z równoległym zintegrowanym rozwojem zarządzania - zmiany, udoskonalenia – stają się stałe.

Obejmuje szkolenia sprzedażowe, motywację, mentoring i coaching

"Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything."

George Bernard Shaw

bottom of page