top of page

Tržne raziskave o stanju B2B prodaje v EU / na SLOVENSKEM TRGU

99% direktorjev pričakuje izboljšanje prodaje! Lahko to dosežete sami?

V tržni raziskavi je sodelovalo 155 direktorjev podjetij, finančnih direktorjev, direktorjev prodaje in predstavnikov drugih prodajnih funkcij v slovenskih podjetjih.

Ključne ugotovitve raziskave:

 • Prodajni timi v slovenskih podjetih delajo pod pričakovanji direktorjev.

  • več kot 50 % slovenskih direktorjev je prepričanih, da se njihov prodajni tim lahko precej izboljša.

  • Preberi več.

 • S podporo prodaji do boljših prodajnih rezultatov. 

  • le najbolj konkurenčna podjetja razumejo pomembnost podpore prodaji - povezave trženja in prodaje, CRM orodja, kvalitete prodajnih prožnosti in lead nurturing-a;

  • Preberi več.

 • Uspete prodati tudi tam, kjer niste najcenejši?

  • 24 % prodajalcev verjame, da je cena ključnega pomena za prodajo.

  • Preberi več.

 Za ogled rezultatov tržne raziskave kliknite tukaj, na pdf ikono ali na spodnjo sliko.
 

Nekaj ugotovitev glede zunanje pomoči

 • ​​​Več kot 90 % anketirancev je že sodelovalo z zunanjimi prodajnimi strokovnjaki in več kot 80 % izmed njih bi se za zunanjo pomoč ponovno odločilo;

 • glavni zadržek pri odločitvi za sodelovanje z zunanjo ekipo prodajnih strokovnjakov anketiranci vidijo v slabem prenosu teoretičnega znanja v vsakdanje delo;

 • večina vprašanih verjame, da lahko lokalni strokovnjaki pomagajo pri mednarodnih projektih.


Tržne raziskave o stanju B2B prodaje v državah EU.

 

V podjetju Atol skupaj z našimi mednarodnimi partnerji izvajamo tržne raziskave o stanju B2B prodaje v podjetjih. Zaradi kvalitete raziskave smo v projekt vključili strokovnjake iz naslednjih področij:

 • University of Applied Sciences, Upper Austria, program: Global Sales and Marketing, saj v podjetju Atol verjamemo, da je sodelovanje podjetij z univerzami ključnega pomena za uspešen razvoj mladih in uspešen razvoj gospodarstva in

 • Inventive Thinking, podjetje za izvedbo tržnih raziskav.

 
Tržne raziskave o stanju B2B prodaje v podjetjih nam dajejo odgovore na sledeča vprašanja:

 • kako direktorji podjetij gledajo na prodajno funkcijo in

 • kakšen odnos imajo do vključevanja zunanjih strokovnjakov v razvoj prodajne funkcije.

 

Tržno raziskavo bomo skupaj z University of Applied Sciences ponovili tudi v drugih evropskih državah. Zaradi mednarodne razsežnosti raziskave in možnosti primerjave rezultatov so priloženi rezultati tržne raziskave o stanju prodaje v slovenskih podjetjih v angleškem jeziku. Vse ostale raziskave bodo objavljene na tej strani.
 

bottom of page