top of page

Zakaj uspevamo

Naš

pristop

Atolov logo predstavlja združitev:

  •    MODRIH    - sistematičnih, trših

  •  ORANŽNIH  - človeških, mehkejših

elementov sprememb v merljivo izboljšanje poslovnih rezultatov. Zaradi tega smo nagrajeni na podlagi strankinih realnih rezultatov.

Struktura prodajnega sistema Produs

Večino izzivov v B2B prodaji se da rešiti s sistemskim pristopom. Brez sistema ne moremo izboljševati uspešnosti prodaje in doseči boljših rezultatov. Ponekod celotni sklopi sistema niso definirani oziroma vzpostavljeni. Šele ko celota deluje, lahko rečemo, da obvladujemo prodajo.

Spodaj so predstavljeni osnovni elementi sistema Produs, ki niso nujno kompleksni, so pa nujni. Z njimi "umetnost prodaje" postane tehnično obvladljiv sistem.

Prodajni proces, sestavni del vsakega uspešnega poslovnega modela
4_Sales_process_v3.png

Prodajni proces

Delati prave stvari, v pravem zaporedju. Temelječ na uveljavljenih svetovnih pristopih in hkrati prilagojen specifikam branže in dobrim praksam. Zagotavlja pravilno delovanje prodajnikov in daje osnovno strukturo za upravljanje kakovosti prodaje. Proces je praviloma enoten za celotno podjetje.

3_Sales_tools_v3.png

Prodajna orodja

Delati stvari pravilno, glede na specifike posamezne prodajne situacije. V njih se odražajo razlike med posameznimi programi in ponudbami. Konkretno pripravljena orodja prodajnikom pomagajo pravilno in kvalitetno opraviti prodajne aktivnosti, ki jih predvideva proces.

2_Sales_management_v3.png

Upravljanje prodaje in izboljšave

Vzpostavi se profesionalno upravljanje prodaje na temelju transparentnosti in objektivnosti. To omogoča napovedovanje in izboljševanje rezultatov ter posledično rast in varnost podjetja.

1_LN_v3.png

Ustvarjanje interesa in gradnja odnosa s kontakti

Z učinkovito strategijo in različnimi pristopi hitro in na pravi način pridobite in se odzovete na interesente ter jim zagotovite potrebne informacije, ki jim pomagajo pri nakupnem procesu.

6_Training_and_coaching_v3.png

Trening in coaching

Poskrbi, da se tim usposobi, ter da se dogovorjene izboljšave prenese v vsakodnevno prakso. Zmanjša tveganje neuspešnosti projekta.

5_CRM_v3.png

CRM orodje

Informacijsko orodje je sestavni del celotne rešitve. Uporablja se ga smiselno “več je manj” in se tako prepreči, da se ga drago plača, povzroči nezadovoljstvo in na koncu ne uporablja.

PAIMProdus agilna implementacijska metodologija

Produs agilna implementacijska metodologija

  • Temelji na vodilnih svetovnih konceptih prodaje rešitev

  • Poudarek je na uvedbi v prakso, osebe bolje razumejo in lažje sprejmejo

  • Prilagodljiva (in skalabilna) za mlajša in rastoča podjetja

  • V praksi preverjena metoda s kompletom orodij, predlog in smernic

  • Podpira timsko izvedbo projektov (svetovalci + višji svetovalci)

  • Podpira usposabljanje novih svetovalcev, večjezično izvedbo

Metodologija ki zagotavlja profitabilnost in uspeh

Struktura projekta Produs

Čeprav je vsak Produs projekt je drugačen, se ponavadi vsi ujemajo z poenostavljeno strukturo prikazano tukaj.

Prva polovica procesa se osredotoča na izgradnjo novega in izboljšanega sistema, ki je potem implementiran v drugi polovici projekta.

Drugi del, ki se ukvarja z uvedbo v prakso, najprej prodajni ekipi načelno predstavi uporabo novega sistema. Nato se jo usposobi in coach-a na praktičnih primerih, da se novi pristop ponotranji. Obenem je razvito prilagojeno vodenje, s katerim postaneta sprememba in izboljšanje trajna.

Vključuje in združuje trening, izobraževanje,  team building, psihologijo prodaje,  prodajne tehnike, coaching & mentorstvo

"Progress is impossible without change, and those who cannot change their minds cannot change anything."

George Bernard Shaw

bottom of page