top of page

SMT

»Gdy początkowo twierdziliście, że proces sprzedaży może być zarządzany jako produkcja lub proces logistyczny, szczerze, nie wierzyłem. Nie sądziłem, że to możliwe. Teraz widzę, że jest to możliwe i wszystko to umożliwił Atol.«

Andrej Novak, Dyrektor SMT, d.o.o.

SMT logo

Wyzwania biznesowe

Sprzedaż SMT opiera się na ograniczonej ilości istniejących klientów, kótrzy niestety nie dostarczają wystarczającej ilości zleceń, które wypełniłyby moc przerobową firmy.

Przyczyny

  1. zarząd SMT stracił pogląd na koncepcję sprzedaży z momentem rozpoczęcia intensywnych działań związanych z inwestycją mającą na celu maksymalizację wydajności produkcji;

  2. SMT miał zespół młodych, niedoświadczonych sprzedawców z dużą wiedzą techniczną. Zespół miał wielki potencjał na zwiększenie efektywności, a także

  3. handlowcy SMT nie posiadali odpowiednich narzędzi sprzedaży oraz nie wiedzieli jak skutecznie motywować potencjalnych klientów, aby osiągać możliwie najwięcej podczas rozmów.

white.png

Potrzeby i rozwiązania

Dyrektor sprzedaży stwierdził, że odniósłby sukces gdyby:

  1. sprzedawcy mieli właściwe podejście, które umożliwiłoby im na pierwszym spotkaniu identyfikację potrzeb klienta oraz rozwiązania, które nawiązywałoby do potrzeby;

  2. sprzedawcy mogli niezależnie oraz z dużą pewnością implementować uzgodnione aktywności sprzedażowe oraz wiedzieli co maja osiągnąć na każdym ze spotkań na podstawie listy “do zrobienia”, oraz

  3. podczas gdy handlowcy działają w terenie, bez względu na lokację, kierownik miałby pogląd “na żywo” implementacji zadań oraz działań zespołu sprzedażowego.

 

Atol zaproponował wszechstronne rozwiązanie skupiające się na otrzymaniu jak najlepszych wyników. Rozwiązanie to obejmowało serię warsztatów, konsultacje biznesowe dla określenia systemu sprzedaży oraz zestaw narzędzi wdrażających ten system, które w połączeniu z szeroką gamą działań miały wprowadzić system w życie w praktyce.

white.png

Rezultaty

  1. wszyscy handlowcy są teraz w posiadaniu efektywnych narzędzi, które pozwalają niezależnie wykonywać aktywności sprzedażowe;

  2. zespół sprzedażowy korzysta z dostosowanego narzędznia informacyjnego, które umożliwia zarządzanie operacyjne oraz monitorowanie sprzedaży, a także

  3. kierowniksprzedaży jest w stanie kontrolować oraz monitorować szanse sprzedażowe swojego zespołu oraz przewidywać rezultaty.

white.png

O firmie

SMT dostarcza rozwiązania do produkcji elektroniki (EMS), oferując swoim klientom kompletne rozwiązania w jednym miejscu. Główną działalnością SMT jest rozwój i produkcja urządzeń elektronicznych dopasowanych do potrzeb klienta. Firma specjalizuje się w składaniu komponentów SMT oraz THT.
Firma SMT bazując na bogatym doświadczeniu w obszarze rozwoju i produkcji oferuje swoim klientom kompletne rozwiązania EMS.

bottom of page