top of page

Melamin d.d.

»Pracę nad projektami z konsultantami Atol oceniam doskonale. To rozwiązanie zostało przygotowane dokładnie w taki sposób, jaki nam odpowiadał. Całość wyszła idealnie, momentami nawet lepiej, niż przewidywaliśmy. Podczas najbardziej intensywnej współpracy byliśmy cały czas w kontakcie. Atol wysłuchał nas i spełnił nasze oczekiwania w całej rozciągłości.«

Damjan Murn, Prezes departamentu Przemysłu Chemicznego w firmie Melamin d.d.

tem-logo.png

Wyzwania biznesowe

Firma pragnie utrzymać jakość oraz koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwem a klientami, jednak nie ma kontroli nad sprzedażą, przez co nie jest osiągnąć zadowalających wyników.

Przyczyny

  1. złożona oraz wymagająca sprzedaż, każdy klient wymaga indywidualnego podejścia;

  2. bardzo zróżnicowany proces sprzedaży; niewielkie zespoły zajmujące się sprzedażą;

  3. mnogość działań związanych ze sprzedażą, których zakres stale się powiększał.

Potrzeby i rozwiązania

Dyrektor przedsiębiorstwa stwierdził, że odnieśliby sukces, gdyby:

  1. proces sprzedaży umożliwiał łatwiejszą kontrolę w zarządzaniu sprzedażą;

  2. poza zwiększeniem zakresu działań związanych ze sprzedażą utrzymano również jakość oraz koordynację działań pomiędzy przedsiębiorstwem a klientem;

  3. poza zwiększeniem zakresu działań związanych ze sprzedażą osiągnięto również planowane wyniki sprzedaży.

 
Atol zaproponował wszechstronne rozwiązanie skupiające się na otrzymaniu jak najlepszych wyników. Rozwiązanie to obejmowało serię warsztatów, konsultacje biznesowe dla określenia systemu sprzedaży oraz zestaw narzędzi wdrażających ten system, które w połączeniu z szeroką gamą działań miały wprowadzić system w życie w praktyce.

Rezultaty

  1. wdrożyliśmy rozwiązanie zwane Produs, dzięki któremu firma wprowadziła system zarządzania razem z dokumentacją procesów sprzedaży oraz producentów;

  2. dla zwiększenia kontroli oraz przejrzystości sprzedaży Melamin wybrał sieciowe narzędzie informacji, które wspiera wdrożone procesy, jak również upraszcza proces zbierania informacji i komunikacji z zespołami ds. sprzedaży oraz działem logistyki;

  3. To rozwiązanie pozwala także na monitorowanie oraz kontrolowanie wszystkich zespołów ds. sprzedaży, dostarcza również raportów oraz analiz, zwiększających efektywności obserwowania i prognozowania wyników sprzedaży.

O firmie

Melamin zajmuje się ogólnoświatową sprzedażą produktów chemicznych, używanych w procesach przetwarzania papieru, drewna, mebli, jak również w przemyśle budowlanym, chemicznym oraz obuwniczym.

bottom of page