top of page

Makop

Firma została postawiona przed wyzwaniem zwiększenia sprzedaży o minimum 1.5 miliona Euro w przeciągu następnych 12 miesięcy, z dochodem pochodzącym od klientów z zachodniej Europy. Przy zwiększoym wolumenie sprzedaży, mogliby operować na zakresie swoich możliwości oraz zwiększyć stosunek przychodów.

tem-logo.png

Wyzwania biznesowe

Firma została postawiona przed wyzwaniem zwiększenia sprzedaży o minimum 1.5 miliona Euro w przeciągu następnych 12 miesięcy, z dochodem pochodzącym od klientów z zachodniej Europy. Przy zwiększoym wolumenie sprzedaży, mogliby operować na zakresie swoich możliwości oraz zwiększyć stosunek przychodów.

Przyczyny

  1. istotny klient, który wypełniał 70% produkcji kończył współpracę ponieważ inwestował we własną linię produkcyjną;

  2. kierownictwo Makop nie posiadało wystarczających umiejętności sprzedażowych i marketingowych aby pozyskać nowych klientów na etapie budowania firmy oraz odpowiedzieć na wymagania rynku; a także

  3. nie posiadali wykwalifikowanej osoby, która mogłaby się skupić na wyzwaniach oraz rozwiązywaniach na podstawie których tworzone byłyby raporty.

Potrzeby i rozwiązania

Dyrektor potwierdził, że istnieje potrzeba:

  1. pozyskania odpowiednich, produktywnych spotkań z firmami, które potrzebują outsourcing usuług natryskowych;

  2. wybrania optymalnej strategii prowadzenia spotkań; oraz

  3. aby kończyły się sukcesem.nauki w jaki sposób prowadzić spotkania tak,

 
Atol zaproponował wszechstronne rozwiązanie skupiające się na otrzymaniu jak najlepszych wyników. Rozwiązanie to obejmowało serię warsztatów, konsultacje biznesowe dla określenia systemu sprzedaży oraz zestaw narzędzi wdrażających ten system, które w połączeniu z szeroką gamą działań miały wprowadzić system w życie w praktyce.

Rezultaty

  1. Atol szybko pozystał dla Makop 10 spotkań biznesowych w Niemczech;

  2. 4 potencjalnych klientów zakomunikowało chęć kontunowania dyskusji w sprawie współpracy;

  3. wraz z nowymi klientami, Makop sprostał wyzwaniu wypełnienia produkcji oraz osiągnął zwiększony stosunek przychodów oraz zdywersyfikował portfel klientów, tak, aby w przyszłości nie być zależnym tylko od jednego.

O firmie

Firma Makop specjalizuje się w modelowaniu natryskowym oraz wytłaczaniu plastików i może obsługiwać nawet 300 narzędzi w tym samym czasie. Aktywnie wspomagają swoich klientów w rozwoju, ulepszaniu oraz tworzeniu innowacji.

bottom of page