top of page

Kota d.o.o.

»Najbardziej podobało mi się to, że konsultanci firmy Atol mieli doświadczenie w sytuacjach podobnych do naszej. Wysłuchali nas a następnie udzielili fachowych rad, dzięki którym zwiększyliśmy efektywność naszych rozwiązań.«

Miha Grešak, Główny Menadżer w firmie Kota d.o.o.

tem-logo.png

Wyzwania biznesowe

Firma uświadomiła sobie, że nie jest w stanie zwiększyć sprzedaży, ponieważ brakowało im czasu i energii.

Przyczyny

 1. rozwiązania proponowane klientom były słabej jakości a firma zapominała o     zobowiązaniach i obietnicach złożonym klientom;

 2. menadżerzy nie potrafili na czas podejmować odpowiednich działań, ze względu na brak niezbędnych informacji i kontroli nad sprzedażą;

 3. zarząd potrafił analizować wyniki sprzedaży, ale nie potrafił ich przewidywać;

 4. zarząd nie był w stanie określić zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa.

Potrzeby i rozwiązania

Dyrektor firmy stwierdził, że odnieśliby sukces, gdyby:

 1. sprzedawcy używali metod, które umożliwiłyby im całkowitą kontrolę nad działaniami związanymi ze sprzedażą;

 2. zespół ds. sprzedaży używał zindywidualizowanych narzędzi informacji,     umożliwiających wspieranie działań związanych ze sprzedażą;

 3. sprzedawcy, zawsze i wszędzie, mieli dostęp do informacji;

 4. proces sprzedaży umożliwiał płynne przejście umów z działu sprzedaży do działu produkcji;

 5. menadżer ds. sprzedaży był w stanie monitorować i przewidywać wyniki sprzedaży oraz podejmować odpowiednie działania na czas, kiedy byłoby to konieczne.

 

Atol zaproponował wszechstronne rozwiązanie skupiające się na otrzymaniu jak najlepszych wyników. Rozwiązanie to obejmowało serię warsztatów, konsultacje biznesowe dla określenia systemu sprzedaży oraz zestaw narzędzi wdrażających ten system, które w połączeniu z szeroką gamą działań miały wprowadzić system w życie w praktyce.

Rezultaty

 1. zespoły ds. sprzedaży mają do dyspozycji efektywne narzędzia sprzedaży, które pozwalają im na lepsze przygotowanie do spotkań, na których jasno określają cele;

 2. zespoły ds. sprzedaży używają zindywidualizowanych narzędzi informacji, które umożliwiają im operacyjne zarządzanie oraz monitorowanie działań związanych ze sprzedażą;

 3. zespoły ds. sprzedaży współpracują ze sobą oraz wspólnie wyciągają wnioski z zakończonych transakcji;

 4. dzięki opiniom klientów, zespół ds. sprzedaży jest w stanie odpowiednio reagować na skargi, co zwiększa jakość usług oraz gwarantuje satysfakcję klientów;

 5. nie zapomina się już o obietnicach i zobowiązaniach a menadżerzy dokładnie obserwują rozwój sektora handlowego;

 6. menadżer ds. sprzedaży widzi kto za co odpowiada, jaki sprzedawca podpisał daną umowę, co pomaga w prognozowaniu wyników sprzedaży oraz podejmowaniu niezbędnych działań.

O firmie

Nowoczesne rozwiązania techniczne oraz przywiązanie do tradycji od lat wyróżniają firmę Kotex nie tylko na rynku krajowym, ale również na rynkach zagranicznych.
Firma zajmuje się dostarczaniem procesów przemysłowych oraz systemów chłodzenia, w których skład wchodzą chłodnie, jednostki chłodzenia, pompy cieplne oraz wykorzystanie energii odpadowej.

bottom of page