top of page

FerroČrtalič d.o.o.

Razem z wejściem na rynki zagraniczne, zwiększyła się ilość oraz złożoność działań związanych ze sprzedażą, jak również liczba informacji z tym związanych. Zarządzanie sprzedażą stało się sprawą kluczową dla firmy, gdyż było one niezbędne do udanego operowania na nowych rynkach.

Bojan Črtalič, direktor

tem-logo.png

Przyczyny

  1. liczba działań związanych ze sprzedażą przerosła niewielką niegdyś firmę;

  2. informacje o potencjalnych oraz ówczesnych klientach były rozproszone;

  3. planowanie oraz koordynowanie sprzedaży było trudne i wymagające.

Potrzeby i rozwiązania

Dyrektor przedsiębiorstwa stwierdził, że odnieśliby sukces, gdyby:

  1. sprzedawcy używali dopasowanego systemu sprzedaży, wspieranego przez odpowiednie narzędzia, pomocne podczas kontaktów z nowymi klientami;

  2. zespół ds. sprzedaży używał zindywidualizowanych narzędzi informacyjnych, które umożliwiłyby efektywne obserwowanie i zarządzanie działaniami związanymi ze sprzedażą;

  3. zarząd był w stanie przewidywać wysokość sprzedaży na podstawie obserwacji wyników.

 

Atol zaproponował wszechstronne rozwiązanie skupiające się na otrzymaniu jak najlepszych wyników. Rozwiązanie to obejmowało serię warsztatów, konsultacje biznesowe dla określenia systemu sprzedaży oraz zestaw narzędzi wdrażających ten system, które w połączeniu z szeroką gamą działań miały wprowadzić system w życie w praktyce.

Rezultaty

  1. sprzedawcy posiadają podręcznik, który zawiera opis odpowiednich procesów sprzedaży (sekwencje działań związanych ze sprzedażą), jak     również instrukcję oraz narzędzia odpowiednie dla każdego działania;

  2. zespół ds. sprzedaży używa wdrożonych systemów CRM, które pozwalają na operacyjne zarządzanie procesami oraz regularne obserwowanie zadań i procesów;

  3. menadżer ds. sprzedaży jest w stanie monitorować oraz kontrolować działania całego zespołu jak również prognozować wyniki sprzedaży.

O firmie

FerroČrtalič jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu rozwiązań oraz maszyn technologiom obróbki powierzchniowej. Po latach owocnej działalności na rynku słoweńskim, w 2006 r. firma rozpoczęła poszerzać swoją działalność i weszła na nowe, zagraniczne rynki.
Obecnie, przedsiębiorstwo obecne jest na sześciu kontynentach i stało się niezastąpionym partnerem zarówno dla europejskiego, jak i światowego przemysłu.

bottom of page