top of page

Akripol

Firma Akripol posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji i przetwarzaniu polimerów. Jej przewagą biznesową są: jakość produktów i serwis produktowy. Firma dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie przezroczystych ekranów akustycznych, świetlików i różnych plastikowych materiałów (płyty) dla produkcji.

tem-logo.png
white.png
white.png

Przyczyny

  1. Nie było określonej koncepcji udziału w rynku zagranicznym. Istniało wiele podejść skutkujących niekontrolowanymi decyzjami;

  2. Firma miała problemy z systematycznym i wydajnym sposobem pracy, s gdy liczba potencjalnych partnerów wzrosła. Brakowało skutecznego narzędzia do systematycznego pozyskiwania partnerów;x

  3. Niektóre ostatnie wymiany kluczowych ludzi ze sprzedaży nie zostały wydajnie przeprowadzone w niektórych programach produkcyjnych. Nie było pewne, czy załoga została wystarczająco przeszkolona w zakresie wykonywania zadań jakościowych.

Potrzeby i rozwiązania

Dyrektor firmy powiedział, że odnieśliby sukces, jeśli:

  1. szukanie potencjalnych partnerów na wybranych rynkach zagranicznych byłoby systematyczne i zgodne z szanowanymi kanałami sprzedaży;

  2. skuteczna i sprawdzona koncepcja sprzedaży nowych rozwiązań nowym potencjalnym partnerom byłaby określona i usystematyzowana, tak że proces sprzedaży byłby w zgodzie z fazą projektu klienta;

  3. ludzie ze sprzedaży byliby przeszkoleni z zakresu wykonywania uzgodnionych działań.

 
Atol zaproponował całościowe, zorientowane na rezultaty rozwiązanie, składające się z serii ukierunkowanych warsztatów, sesji konsultingowych w celu określenia systemu sprzedaży i szytych na miarę narzędzi do wdrożenia systemu, połączonych z zakresem działań zapewniających sukces wdrożenia.

Rezultaty

  1. Wiedza i zebrane informacje na temat indywidualnego rynku, obecnych i potencjalnych projektów wzrosła o ok. 70%;

  2. Wszyscy handlowcy mają wydajne i skuteczne narzędzie, które pomaga im poprawiać efektywność działań sprzedażowych;

  3. 50% handlowców jest przeszkolonych w celu prowadzenia wysokiej jakości spotkań sprzedażowych, które pomagają im określić na wczesnym etapie, czy klient jest naprawdę zainteresowany czy tylko szuka ofert;

  4. Spadek na rynku w Słowenii został zastąpiony rynkiem austriackim. Firma zyskała tam 10 nowych Klientów.

O firmie

Firma Akripol posiada wieloletnie doświadczenie w produkcji i przetwarzaniu polimerów. Jej przewagą biznesową są: jakość produktów i serwis produktowy. Firma dostarcza zaawansowane rozwiązania w zakresie przezroczystych ekranów akustycznych, świetlików i różnych plastikowych materiałów (płyty) dla produkcji.

bottom of page