top of page

Rekha Bhatt

Menadżer ds. Rozwoju Biznesu, Menadżer ds. Przedsięwzięć, Wielka Brytania

W ciągu 16 lat pracy w obszarze IT & Telecom, Rekha obejmowała wiele stanowisk związanych z zarządzaniem oraz pełniła wiele funkcyjnych ról w rozwoju biznesu, przedsprzedaży oraz zarządzania projektami, zarówno w Wielkiej Brytanii, USA, Europie, Środkowym Wschodzie jak i Afryce. Dzięki tym funkcjom Rekha stała się Strategicznym Konsultantem ds. Technologii Informacyjnej oraz członkiem grupy kierowniczej, prowadzącej wielkie zespoły zarządzane matrycowo, odpowiedzialne za dostarczenie rozwiązań skupiających się na kliencie i jego celach biznesowych. Rekha posiada dyplom z inżynierii uzyskany na uniwersytecie REC w Trichy oraz tytuł magistra zarządzania biznesem uzyskany na SNHU. Dodatkowo, jej kwalifikacje potwierdza certyfikat ukończenia kursu Zaawansowanych Strategii Zarządzania wydany przez Indyjski Instytut Zarządzania z Kalkuty. Rekha Bhatt jest odpowiedzialna za rozwój interesów oraz działania brytyjskiego oddziału firmy Atol.

bottom of page