top of page

Boštjan Klemenčič

Višji svetovalec in član uprave

Boštjan je višji svetovalec in član uprave z izdatnimi mednarodnimi izkušnjami na projektih v velikih podjetjih. Znajde se tako na nivoju upravnih odborov kot tudi med operativnimi vodji na terenu, najsibo v ruralnih območjih ali v velikih metropolah. Svoje izkušnje o transformacijah podjetij je pridobil na projektih na Bližnjem vzhodu, Jugovzhodni Aziji, Avstraliji, Afriki in v Evropi. Sodeloval je na ali vodil projekte vpeljevanja sprememb v različnih panogah, vsem je skupno to, da so bili vedno zagotovljeni merljivi rezultati in izboljšave. Je strokovnjak za pomoč podjetjem pri povečanju proizvodnje, učinkovitosti, prodaje, izboljšanju procesov (delati pametneje, ne trše) in pri zagotavljanju kvantitativnih rezultatov, ki so tako merljivi kot trajni. Vodi ga načelo upravljanja s spremembami.

bottom of page