top of page

Boštjan Klemenčič

Starszy Konsultant i Członek Zarządu

Boštjan jest Starszym Konsultantem i członkiem Zarządu z dużym międzynarodowym doświadczeniem na poziomie Dyrektora Generalnego w większych firmach. Odnajduje się w pracy zarówno z dyrektorami wyższego szczebla kierowniczego, jak i sprzedawcami, od obszarów wiejskich aż po duże obszary metropolitalne. Zdobył doświadczenie w projektach przekształceń biznesowych na Bliskim Wschodzie, w Południowo-Wschodniej Azji, Australii, Afryce i Europie, zapewniając realizację projektów z gwarantowanymi oszczędnościami, co prowadzi do poprawy sytuacji w wielu branżach. Specjalizuje się w pomocy firmom przy zwiększaniu produkcji, efektywności, sprzedaży, ulepszaniu procesów (pracować mądrzej, nie ciężej) oraz dostarczaniu ilościowych wyników z wymiernymi i trwałymi rezultatami. Jego podstawową zasadą jest zarządzanie zmianą.

bottom of page