top of page

TEM Čatež

»PRODUS metoda in orodja nam omogočajo, da smo boljši do naših kupcev. Bolj kot da samo prodamo, želimo vedeti kaj naši kupci želijo, rabijo in pričakujejo od jutri.

Tukaj gre zahvala Atolu, ki nas vidi v taki edinstveni luči.«

Andrej Bajuk, direktor, TEM Čatež d.d.

tem-logo.png

Poslovni izziv

Podjetje TEM Čatež si je kot glavni poslovni izziv zadalo rast v tujini, saj bi s tem dosegli manjšo odvisnost od posameznih lokalnih trgov. Vendar so spoznali, da je to rizično, saj v tistem trenutku niso znali nadzorovati prodaje na obstoječih tujih trgih. Če jim to ne bi uspelo, ne bi dosegli zastavljenih ciljev rasti prodaje in prodajne ekipe.

Razlogi

  1. niso imeli dogovorjenega neposrednega dostopa do končnega kupca;

  2. različne kulture poslovanja med distributerji, nekateri niso bili odprti - zaupanje; in

  3. nesistematično vodenje hkrati pa niso proidobili dovolj informacij o trgih.

white.png

Potrebe in rešitve

Direktor je dejal, da bi jim to uspelo, če bi:

  1. uspeli rekrutirati prave zastopnike;

  2. vse prodajnike in predstavnike, ki so del prodajnega tima TEM Čatež, uspeli uspešno vpeljati v učinkovit sistem prodaje; in

  3. bolje planirali delo članov tima in spremljali njihovo realizacijo.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ki jo sestavlja komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in komplet stranki prilagojenih orodij za izvajanje sistema. Dopolnjuje jo nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso.

white.png

Rezultati

  1. podjetje je uspešno vpeljalo sistem „value added distributer“, ki pomeni, da je nek zastopnik popolnoma prevzel prodajni proces in odgovarja direktno vodji prodaje v Sloveniji;

  2. TEM Čatež sedaj redno pridobiva za cca. 70 % več znanja o posameznem trgu ter informacije o tekočih in potencialnih projektih; in

  3. sistem jim omogoča dober nadzor nad delom vsakega posameznega zastopnika in je razvit za vključevanje novih zastopnikov.

white.png

O podjetju

TEM Čatež je vodilni slovenski proizvajalec inštalacijskih stikal in vtičnic. Uporabnikom zagotavljajo sodobne rešitve stikal in vtičnic v bivalnih in delovnih interierih s poudarkom na estetiki in udobju uporabe.

Podjetje krasi zavzetost, oseben pristop do kupca in hitro odzivanje na potrebe trga. Svoje delovanje so z leti uspešno prenesli na zahtevne trge Evropske unije in tudi širše.

bottom of page