top of page

Office 1 Superstore

Darja Figelj, direktorica, O1S d.o.o.

tem-logo.png

Poslovni izziv

Pri vstopu na slovensko tržišče so imeli v podjetju O1S d.o.o. težave z zagonom prodaje podjetjem (B2B), ki je ključen faktor uspeha franšize - konkurenca je bila v segmentu močno zasidrana.

Razlogi

 1. za prodajnike je celoten pristop – preskok na drugačen pristop v odnosu stranka-dobavitelj, ki ga O1S predvideva, nov;

 2. tako so se prodajni sestanki pogosto zreducirali na primerjanje cen, ki pa niso zadosten razlog za zamenjavo dobavitelja; in

 3. licenca Office 1 Superstore nudi vsebinske napotke za aktivno prodajo, ki je ključna za uspeh. Vendar jim za vzpostavitev te prodaje franšizer ni ponudil dovolj usposabljanj in orodij.

Potrebe in rešitev

Direktor je dejal, da bi jim uspelo, če bi:

 1. prodajna ekipa uporabljala prilagojen prodajni proces, podprt z ustreznimi prodajnimi orodji, ko se približujejo novim strankam;

 2. prodajna ekipa uporablja prilagojeno informacijsko orodje, ki jim zagotoviti natančno operativno upravljanje in spremljanje prodajnih aktivnosti;

 3. bili prodajniki usposobljeni za uspešno izvajanje v praksi; in

 4. vodje prodaje lahko natančno napovedovali prodajo ob spremljanju prodajne uspešnosti.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ki jo sestavlja komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in komplet stranki prilagojenih orodij za izvajanje sistema. Dopolnjuje jo nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso.

Rezultati

 1. v okviru rešitve Produs smo na podlagi priročnika Office 1 Superstore, ki opisuje glavne konkurenčne prednosti in pristop na tržišče, izdelali prodajni priročnik, ki vsebuje ustrezen prodajni proces (zaporedje prodajnih aktivnosti) in ima za vsako aktivnost pripravljena ustrezna navodila in orodja;

 2. izvedli smo izobraževanje prodajnikov za uporabo tega procesa in orodij;

 3. uvedli smo prilagojeno informacijsko orodje, ki omogoča operativno vodenje procesa, spremljanje nalog in dogovorov; in

 4. omogoča tudi spremljanje in nadzor aktivnosti celotnega prodajnega tima ter poročila in analize za uspešno spremljanje in napovedovanje prodajnih rezultatov.

O podjetju

Office 1 Superstore International je mednarodna franšizna trgovina s pisarniškim materialom in opremo. V letu 2006 je franšiza vstopila v Slovenijo.

bottom of page