top of page

Makop

Podjetje se je znašlo pred izzivom, kako v naslednjih dvanajstih mesecih vzpostaviti aktivno prodajo in pridobiti za več kot milijon in pol evrov novih poslov v Zahodni Evropi. Bali so se, da kapacitete ne bodo zapolnjene.

tem-logo.png

Poslovni izziv

Podjetje se je našlo pred izzivom kako v naslednjih dvanajstih mesecih vzpostaviti aktivno prodajo in pridobiti za več kot milijon in pol Evrov novih poslov v zahodni Evropi. Bali so se, da kapacitete ne bodo zapolnjene.

Z novimi posli bi lahko zapolnili kapacitete in si zagotovili večjo varnost ter rast.

white.png

Razlogi

  1. Strateški kupec (70 %) postopoma ukinja naročila, ker bo postavil lastno proizvodnjo;

  2. niso znali pridobivati novih kupcev, odgovarjali so le na povpraševanja (ni jim bilo treba);

  3. niso imeli znanja in usposobljenega človeka, ki bi se lahko temu popolnoma posvetil in se zavezal za rezultate.

white.png

Potrebe in rešitev

Direktorica je dejala, da potrebujejo način, da bi lahko:

  1. dobivali ustrezne, kvalitetne sestanke s podjetji, ki bi v tem trenutku imeli potrebo prenesti brizganje k zunanjemu partnerju;

  2. izbrali optimalno strategijo za izvedbo sestankov;

  3. bili usposobljeni, da bi lahko kvalitetno izvajali te sestanke.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ki jo sestavlja komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in komplet stranki prilagojenih orodij za izvajanje sistema. Dopolnjuje pa jo nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso.

white.png

Rezultati

  1. Atol je za podjetje Makop pridobil 10 sestankov v Nemčiji;

  2. pri 4 potencialnih strankah so pridobili interes in nadaljujejo razgovore;

  3. s temi novimi posli bodo lahko zapolnili kapacitete in si zagotovili večjo varnost ter rast ter v bodoče manjšo odvisnost od le ene velike stranke.

white.png

O podjetju

Podjetje Makop se ukvarja z brizganjem in extruzijo plastičnih mas in lahko naenkrat prevzame 300 orodij. Vsem svojim naročnikom aktivno pomaga pri razvoju in izboljšavah ter inovacijah.

bottom of page