top of page

Kota d.o.o.

»Najbolj mi je bilo všeč, ker so imeli svetovalci iz Atola izkušnje iz podobnih situacij, kot smo jih imeli mi. Imeli so posluh za nas in nam dali dobre strokovne nasvete, s katerimi smo povečali uspešnost rešitve.«

Miha Grešak, direktor

tem-logo.png

Poslovni izziv

V podjetju Kota so ugotovili, da ne morejo povečati prodaje, saj jim je zmanjkovalo časa in energije.

Razlogi

 1. projekti pri kupcih niso bili dovolj kvalitetno izvedeni, pozabljalo se je na dogovore in obljube;

 2. vodje niso mogli ustrezno in pravočasno ukrepati, ker niso imeli nadzora in kontrole nad dogajanjem v prodaji; in

 3. prodajne rezultate so lahko le spremljali za nazaj, niso mogli napovedovati obsega prodaje in tako planirati proizvodnih kapacitet.

Potrebe in rešitev

Direktor je dejal, da bi jim uspelo, če bi:

 1. prodajalci uporabljali pristop, ki bi jim omogočil, da ohranijo popoln nadzor in pregled nad prodajnimi aktivnostmi pri strankah;

 2. prodajna ekipa uporabljala prilagojeno informacijsko orodje za podporo prodajnim aktivnostim;

 3. prodajalci lahko dostopali do ključnih informacij, kadarkoli in kjerkoli;

 4. prodajni proces omogočil nemoten prehod sporazumov s strankami iz prodajne ekipe do produkcijske ekipe; in

 5. vodja prodaje lahko v vsakem trenutku spremlja in napoveduje prodajne rezultate, ter ustrezno pravočasno ukrepa kjer je to potrebno.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ki jo sestavlja komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in komplet stranki prilagojenih orodij za izvajanje sistema. Dopolnjuje jo nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso.

Rezultati

 1. prodajna ekipa uporablja učinkovito prodajno orodije, ki jim omogoča, da se ustrezno pripravijo na sestanke in zagotovijo, da imajo sestanki jasno opredeljene cilje;

 2. prodajna ekipa uporablja prilagojeno informacijsko orodje, ki jim omogoča operativno upravljanje in spremljanje prodajnih aktivnosti;

 3. člani prodajne ekipe lahko sodelujejo in si medsebojno pomagajo, saj se lahko vsakdo hitro seznani z kronologijo vsakega kupca;

 4. zaradi novega sistema beleženja pritožb in povratnih informacij kupcev, je prodajna ekipa sposobna delovati odzivno in tako bolje razumejo svoje kupce ter ohranjati njihovo zadovoljstvo;

 5. evidentiranje vseh pogodb s strankami v zvezi s projekti, omogoča nemoten prenos informacij iz prodajne v produkcijsko ekipe;

 6. dogovori in obljube niso več pozabljeni hkrati pa ima direktor pregled nad dogajanjem v komerciali; in

 7. vodja prodaje ima vpogled v aktivnosti posameznih prodajnikov, njihovo lokacijo ter dogovore, kar je osnova za napovedovanje prodajnih rezultatov in pravočasno ukrepanje.

O podjetju

Sodobni tehnološki pristopi in tradicija so tisto, kar podjetju Kota že vrsto let prinaša poseben položaj na domačem in tujem tržišču ponudbe hladilnih sistemov in industrijskih procesov. Enako je tudi na področju hladilnic, hladilnih agregatov, toplotnih črpalk in izrabe odpadne energije.

bottom of page