top of page

KOPA

Za uresničevanje dolgoročnih ciljev so v podjetju morali zagotoviti zadostno rast prihodkov. V ta namen so se širili na tuja tržišča. Kljub vsemu pa jim preboj še ni bil uspel.

tem-logo.png

Razlogi

  1. prevelika nihanja v prodaji od komercialista do komercialista, ki pa ne vejo, če so dovolj dobro obdelali potencialne kupce;

  2. s širitvijo na tuja tržišča se je povečala tudi količina prodajnih aktivnosti, kar je onemogočilo pravi nadzor nad prodajo; in

  3. netočne napovedi iz prodaje so vplivale na celotno podjetje.

white.png

Potrebe in rešitev

Direktor je dejal, da jim mora biti omogočeno:

  1. da bodo vsi v prodaji lahko prodajali po obvladovanem prodajnem procesu in sistematično pridobovali kupce;

  2. da se prodajni proces uspešno vpelje v prakso; in

  3. da se prodajni proces lahko prenese tudi na partnerje, da jih bo možno spremljati in voditi.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ko jo sestavlja komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in komplet stranki prilagojenih orodij za izvajanje sistema. Dopolnjuje pa jo nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso.

white.png

Rezultati

  1. Vsi prodajniki in vodstvo imajo pregled in enotno sliko nad prodajnimi aktivnostmi pri obstoječih in potencialnih kupcih. Enoten sistem dela jim omogoča lažje medsebojno sodelovanje na projektih in pomoč;

  2. Prodajniki imajo boljši nadzor nad planiranimi aktivnostmi in jih bolj dosledno izvajajo; in

  3. Vodstvo uspešno nadzira prodajo, saj lahko ob vsakem trenutku vidi poslov v pridobivanju in prodajne aktivnosti, ki jih prodajniki izvjajajo pri posamezni stranki. Vodstvo z večjo verjetnostjo predvidevajo prodajni rezultat.

white.png

O podjetju

KOPA je že skoraj trideset let med vodilnimi pri uvajanju celovitih rešitev informacijskih sistemov v vodilna slovenska proizvodna podjetja, kot tudi za podjetja v Srbiji, Bolgariji, BiH, na Hrvaškem in v Črni gori. Njihove rešitve informacijskih sistemov uporabnikom zagotovijo primerjalno prednost pred konkurenco.

 

Jedro informacijskega sistema KOPA predstavlja popolnoma integrirana aplikativna programska rešitev za področje vodenja in spremljanja proizvodnje ter poslovanja. Poleg tega KOPA zagotavlja ustrezne rešitve na področju strojne in mrežne opreme ter seveda tudi vso licenčno programsko opremo.

bottom of page