top of page

FerroČrtalič d.o.o.

Bojan Črtalič, direktor

S prodorom na tuje trge se je obseg in kompleksnost prodajnih aktivnosti in informacij povezanih s temi aktivnostmi močno povečal. Količina aktivnosti, ki so potrebne za podporo prodaji je zaradi hitre rasti podjetja prerastla ustaljene načine dela malega podjetja brez informacijskega orodja za obvladovanje stikov s potencialnimi kupci in obstoječimi strankami.

Razlogi

  1. obseg prodajnih aktivnosti je prerasel ustaljene metode hitro rastočega podjetja;

  2. neurejene informacije o potencialnih in obstoječih strankah;

  3. načrtovanje in usklajevanje prodajnih aktivnosti je bilo oteženo.

Potrebe in rešitev

Direktor je dejal, da bi jim uspelo, če bi:

  1. prodajalci uporabljali prilagojen prodajni proces, podprt z ustreznimi prodajnimi orodji, ko se približujejo novim mednarodnim strankam;

  2. prodajna ekipa uporabljala prilagojeno informacijsko orodje, ki bi omogočal operativno upravljanje in spremljanje prodajnih aktivnosti; in

  3. vodstvo lahko natančno napovedovalo prodajo ob spremljanju njene uspešnosti.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ki jo sestavlja komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in komplet stranki prilagojenih orodij za izvajanje sistema. Dopolnjuje jo nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso.

Rezultati

  1. prodajalci imajo učinkovit prodajni priročnik, ki vsebuje ustrezen prodajni proces (zaporedje natančno določenih prodajnih aktivnosti) z pripravljenimi navodila in orodji za vsako aktivnost;

  2. prodajne ekipe uporabljajo prilagojeno informacijsko orodje, ki omogoča učinkovito operativno vodenje procesa in redno spremljanje nalog in dogovorov; in

  3. vodje prodaje so sposobni spremljati in nadzirati aktivnosti celotne prodajne ekipe, kot tudi napovedovati prodajne rezultate.

O podjetju

FerroČrtalič je vodilno podjetje v razvoju rešitev na področju peskalne ter lakirne opreme. Po letih uspešnega poslovanja v Sloveniji, v letu 2006 je podjetje začelo širiti na tuje trge. Danes podjetje deluje na šestih celinah in je postal nepogrešljiv partner na evropski in svetovni industriji.

tem-logo.png
bottom of page