top of page

Brinox

"Imeli smo že zelo znano svetovalno podjetje pri nas, pa je Atolov pristop nekaj povsem drugega, s pravo vrednostjo"

Igor Berce, glavni direktor

tem-logo.png

Poslovni izziv

V podjetju Brinox so bili občasno izpostavljeni nepredvidljivim dogodkom pri ključnih kupcih, prav tako so želili biti pripravljeni na morebitne težave ob zaključku investicijskih ciklov. Zaznali so tudi številne priložnosti na tujih trgih, od koder so občasno dobivali povpraševanja za manjše posle, vendar je potencial novih trgov ostajal večinoma neizkoriščen.

Razlogi

 1. prenizka pripravljenost za vstop na tuje trge;

 2. za prodor na tuje trge bi potrebovali lokalnega predstavnika; in

 3. ad hoc poizkusi prodora na tuje trge, ki pa niso bili dovolj sistematični in niso obrodili želenih rezultatov.

white.png

Potrebe in rešitev

Direktor je dejal, da bi jim uspelo, če bi:

 1. razdelali pravi pristop do končnih kupcev v ključnih tujih regijah;

 2. uspeli v teh regijah pridobiti lokalne predstavnike, ki bi delovali kot povezava med Brinoxom in kupci;

 3. delovali po enotnem prodajnem procesu, kjer bi Brinox ohranil nadzor; in

 4. se odločali in planirali na podlagi točnih informacij s trga.

 

Atol je predlagal celovito rešitev, ki vsebuje poslovno analizo in svetovanje, pripravo prilagojenih orodij, vključno z informacijskim, ter z usposabljanjem in mentorstvom. Predlagana rešitev pa je bila dopolnjena s pridobitvijo in usposobitvijo ustreznih lokalnih predstavnikov v tujini.

white.png

Rezultati

 1. Brinox je podpisal pogodbe in letne prodajne načrte z novimi zastopniki z večletnimi izkušnjami iz farmacevtske branže, ki bodo pokrivali tuje trge;

 2. ti zastopniki so dobro usposobljeni; pridobili so že nekaj projektov, na katerih že poteka izvedba;

 3. celotna prodajna ekipa ima razdelan pristop do končnih kupcev. Celoten prodajni sistem je izdelan v angleščini za globalno vpeljavo; in

 4. Brinox ima vzpostavljen nadzor nad prodajnimi aktivnostmi in aktivno spremlja informacije na trgu.

white.png

O podjetju

Brinox je inovativno evropsko družinsko podjetje s 40-letno tradicijo specializacije na področju celotnih procesnih sistemov ali posameznih enot in komponent za farmacevtsko, kemično in živilsko–predelovalno industrijo, z dolgoročno vizijo postati vodilni evropski ponudnik personaliziranih procesnih rešitev.

Svojim kupcem poleg nudenja kompleksnih rešitev na področju procesne tehnike predstavljajo tudi partnerja, ki s svojimi izkušnjami in odzivnostjo pomaga reševati zahtevne izzive na projektih.

bottom of page