top of page

Baker Tilly

"Zagnali ste proces razvoja prodajnega motorja, ki nas je pripeljal do povsem drugačnega načina razmišljanja"

Nicholas Fielding, lastnik in direktor

tem-logo.png

Poslovni izziv

Ključni izziv je bila nezmožnost izboljšanja prodajnih rezultatov v obstoječi organiziranosti, kar je vplivalo na donosnost in neizpolnjevanje prodajnih ciljev.

Razlogi

  1. obstoječe vodstvo prihaja iz malih strokovnih podjetij in je raslo skupaj s podjetjem;

  2. pomanjkanje strokovne prodajne funkcije (nove stranke so praviloma pridobivali skozi priporočila preko strokovne mreže); in

  3. izplen na prodajnih sestankih je prenizek (podjetje je sestanke generiralo, vendar niso bili zmožni prodati na njih).

white.png

Potrebe in rešitev

Nicholas Fielding, lastnik in direktor, je dejal, da potrebuje način, da:

  1. prodajniki prodajajo dodatne storitve z uporabo prodajnega procesa, ki prodaja, kar resnično potrebuje stranka;

  2. prodajna ekipa prodajaja bolj učinkovito in uspešno z uporabo strokovnega znanja in orodij; in

  3. so zmožni postaviti jasne, merljive in dosegljive cilje za nadzor in spremljanje prodajnega tima.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ki jo sestavlja komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in komplet stranki prilagojenih orodij za izvajanje sistema. Dopolnjuje jo nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso.

white.png

Rezultati

  1. vsi prodajniki imajo učinkovita delovna orodja, ki jim pomagajo dosegati višjo učinkovitost iz prodajnih aktivnosti;

  2. pri interesentih znajo pridobiti prave informacije, ki jim omogočajo prodajo dodatnih storitev; in

  3. direktorji prodaje so zmožni nadzorovati in spremljati prodajne priložnosti celotnega prodajnega tima in spremljati doseganje ciljev.

white.png

O podjetju

Baker Tilly (Poland) je vodilno podjetje, ki nudi profesionalne storitve računovodstva, revizije ter davčnega in poslovnega svetovanja. Kot član Baker Tilly International je zavezano k zagotavljanju najboljših možnih storitev za njihove stranke na Poljskem in v tujini z uporabo znanj, izkušenj in globalnih virov znotraj skupine Baker Tilly International.

bottom of page