top of page

Akripol

​Akripol se je soočal z izzivom pridobivanja novih partnerjev na tujih trgih. Zaznali so namreč številne priložnosti na tujih trgih, od koder so dobivali povpraševanja, vendar je potencial ostajal večkrat neizkoriščen. Tega so se morali lotiti, saj so jim nekateri ključni programi stagnirali, kar bi lahko kljub potencialu na daljši rok povzročilo tudi njihovo ukinjanje.

tem-logo.png

Razlogi

  1. niso imeli dogovorjenega koncepta nastopa na tujih trgih. Pristopov je bilo več, odločitve pa stihijske;

  2. glede na povečanje potencialnih partnerjev so se pojavili problemi pri sistematičnem in učinkovitem načinu dela. Manjkalo je učinkovito orodje za sistematično pridobivanje novih partnerjev; in

  3. je v zadnjih letih prišlo do nekaterih zamenjav ključnih ljudi v prodaji, kar pa ni bilo na vseh programih kvalitetno izpeljano. Prav tako niso bili prepričani, da je bil kader usposobljen za kvalitetno izvedbo dogovorjenih nalog.

Potrebe in rešitev

Direktor je dejal, da bi jim uspelo, če bi:

  1. sistematično iskali potencialne partnerje na izbranih trgih z upoštevanjem prodajnega kanala;

  2. vzpostavili učinkovit in preverjen koncept, kako prodati novo rešitev novemu potencialnemu partnerju in to sistematizirali tako, da bo prodajni proces usklajen s projektno fazo pri kupcu; in

  3. bil prodajni kader usposobljen za izvajanje dogovorjenih aktivnost.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ki jo sestavlja komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in komplet stranki prilagojenih orodij za izvajanje sistema. Dopolnjuje pa jo nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso.

Rezultati

  1. Akripol sedaj redno pridobiva za ca. 70 % več znanja o posameznem trgu ter informacije o tekočih in potencialnih projektih;

  2. vsi prodajniki imajo učinkovita delovna orodja, katera jim omogočajo dosegati višjo učinkovitost iz prodajnih aktivnosti;

  3. 50% več prodajnikov je usposobljenih za izvajanje kvalitetnih sestankov, pri čemer znajo že ob prvih aktivnostih ugotoviti, ali je kupec resno zainteresiran ali pa želi samo ponudbo; in

  4. Ves padec v Sloveniji so nadomestili na Avstrijskem trgu. Pridobili so 10 novih strank.

O podjetju

Podjetje ima dolgoletne izkušnje v proizvodnji in predelavi polimerov. Ponašajo se z odlično kakovostjo in dobrim servisom. Ponujajo napredne rešitve na področju transparentnih protihrupnih ograj, svetlobnikov in različnih plastičnih materialov (plošč) za proizvodnjo.

bottom of page