top of page

Linde plin d.o.o.

"Projekt vidim kot uspešen, saj se je zgodila večja sprememba, kot sem pričakoval.
V primerjavi z ostalimi regijami ocenjujem, da naši prodajniki z novimi pristopi ne vidijo več le produktov in storitev, temveč celovite rešitve na segmentih predpražnikov in delovnih oblačil"

Gregor Šilec, direktor Lindström Slovenija

tem-logo.png

Poslovni izziv

Zagotoviti so morali trajno doseganje poslovnih planov v vedno težjih konkurenčnih pogojih.

Razlogi

 1. z isto prodajno ekipo so morali dosegati vedno višje prodajne cilje lastnika;

 2. zaradi slabe komunikacije so delali napake, zamujali priložnosti in celo izgubljali stranke; in

 3. niso se mogli kvalitetno lotiti pridobivanja novih strank.

Potrebe in rešitev

Namestnik direktorja je dejal, da potrebuje nek način, da:

 1. bodo z bolje organiziranim delom bolje servisirali in s tem zadržali stranke;

 2. prodajna ekipa uporablja prilagojeno informacijsko orodje, da bi izboljšali sledenje strankam ter jim prodali več, in

 3. bo vodstvo imelo kompleten nadzor nad delom komercialistov.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ki jo sestavlja komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in komplet stranki prilagojenih orodij za izvajanje sistema. Dopolnjuje jo nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso.

Rezultati

 1. prodajniki imajo učinkovito prodajno orodje, ki jim omogoča, da pridobivajo nove kupce;

 2. člani prodajne ekipe uporabljajo prilagojeno informacijsko orodje, ki jim omogoča, da izboljšajo upravljanje odnosov s strankami in njihovo zadovoljstvo;

 3. prodajniki so sposobni za učinkovito pridobivanje novih kupcev;

 4. vodja prodaje je zmožen nadzorovati, spremljati in podpirati prodajne priložnosti svojega prodajnega tima; in

 5. vodstvo je uspešno izpolnil zahteve svojega lastnika.

O podjetju

Podjetje Linde plin je specializirano podjetje za prodajo in distribucijo tehničnih plinov. Poleg tega ima podjetje lastno polnilnico in skladišča po celi Sloveniji. Stranke iz cele Slovenije oskrbuje s tehničnimi plini, z ustreznimi storitvami in opremo za uporabo teh plinov.

bottom of page