top of page
Glass Buildings

Sistem upravljanja ponudb

Atolov, v svetovni praksi preverjen sistem za oblikovanje in upravljanje tehnično-prodajnih rešitev  

Oblikovanje rešitev

Tehnološka in druga inovativna podjetja morajo ponuditi rešitve, ki so prilagojene kupcem. To pomeni imeti tudi kompleksen prodajni proces, kjer se takšne rešitve šele oblikujejo, kupci pa s pomočjo prodajnih svetovalcev opravijo zahtevno pot spoznavanja in razumevanja. 

Oblikovanje in predstavitve tehničnih rešitev tako predstavljajo ključne dele prodaje. Ti zahtevajo največ znanja ter izkušenj in zato jih pogosto opravljajo najboljši posamezniki iz podjetja. Za oblikovanje rešitve moramo dobro razumeti potrebe kupca in jih prevesti v sklope rešitve, ki jo bomo predlagali.

Izziv

Oblikovanje in predstavitev rešitev sta  kritična dela  prodajnega procesa.
 

To delo opravljajo 
najboljši strokovnjaki , ker imajo edini dovolj znanja in izkušenj.

 

Z razvojem postane ta način   predrag in neučinkovit .
 

Treba je urediti tudi netehnični del rešitev, kar je celo  bolj zahtevno .

Razvoj podjetja

Ko je podjetje manjše, je definiranje rešitve s strani glavnega inženirja, učinkovit in odličen način. Kasneje, z rastjo je teh rešitev vse več in razmišljamo, koliko nas to v bistvu stane. Še posebej ker vse ponudbe niso uspešne kljub dragi pripravi rešitve. 

Prej ko slej nas čaka proces modularizacije rešitev. A to je le del naloge, netehničnih delov rešitev je več. Sistem mora urejati celoto, če naj zagotovi odličnost, ki vse bolj odloča že v prodaji.
Lahko se urejanja lotimo sami, a traja predolgo, da bi si strokovnjaki tako naložbo lahko privoščili, saj zaradi obsega in zamudnosti v bistvu "odkrivajo toplo vodo".

Atolov strokoven in preizkušen
Sistem upravljanja ponudb

Povečanje učinkovitosti in kakovosti

1.

Sistem omogoča ~200% bolj učinkovito prodajo in obvladovano kakovost rešitev.

2.

Prodaja in izvedba dvosmerno sodelujeta pri izboljšavah in razvoju rešitev

3.

Imate poenoten sistem dela, novi sodelavci se vpeljejo v proces v polovici časa.

Potrebujemo sistem, ki nam omogoča, da:

 • Prodajniki ali mlajši prodajni inženirji večino rešitev oblikujejo sami s kvalitetnim orodjem, ki vsebuje vsa potrebna navodila, manjši del rešitev in končni pregled pa opravi strokovna oseba.

 • Tako pripravljene rešitve so tudi že primerne za predstavitev kupcu, prodajnik pa ima razlage za predstavitev vključene.​

 • Izvedbeni del ekipe redno sodeluje z prodajniki pri razvoju tega sistema, da se spremembe v tehnologiji sproti prenesejo v prodajo, skupaj z vsemi kriteriji in omejitvami.

 • Vse napake, ki se kasneje pokažejo se lahko odpravljajo preko tega sistema, tako da se vgrajujejo varovalke

 • Rešitve se s posebno izboljšavo prodajnega procesa pripravlja 50% manjkrat, brez zmanjšanja kakovosti prodaje, celo obratno, saj ne predstavljamo .

Procesi podprti s sistemom

za učinkovitost in odličnost prodaje

Predstavitev referenčnih rešitev

Prodajniki imajo na voljo zbirko preteklih rešitev z pravimi razlagami, organizirano po vrstah kupcev in problematik, ki jih samostojno uporabijo v zgodnjih fazah prodajnega procesa in tako te izvedejo optimalno.    

Oblikovanje predlaganih rešitev

Prodajniki ali inženirji lahko na podlagi potreb, ki jih s strankami tekom prodaje definirajo, sami sestavijo rešitve skupaj z vsemi informacijami in razlagami za kompetentno predstavitev ter  opozorili v izogib napakam.    

Vzdrževanje in razvoj rešitev

Oddelki imajo skupen sistem kakovosti za pripravo ponudb, ki mu lahko tako zaupajo, da brez skrbi vnašajo izboljšave in opcije v dele rešitev, ki se samodejno prenesejo v komponente za predstavitve prodajnikov. 

Vzpostavitev sistema

 • Sistem zgradimo skupaj, z našim strokovnim vodenjem

 • Sistem se prilagodi vašim potrebam in prodajnemu procesu 

 • V podjetju se določi prihodnji skrbnik sistema, ki bo večino časa sodeloval na projektu in nato sistem upravljal

 • Glavni strokovnjaki sodelujejo pri izgradnji le, kjer je nujno

 • Ob koncu vpeljave se opravi trening članov tima

 • Atol po koncu projekta zagotavlja podporo skrbniku

Image by Campaign Creators
bottom of page