top of page
Trading Floor

Obvladovanje finančnih tveganj

IBIS
Integration of Business Information Systems

Podjetja si danes prizadevajo zmanjšati tveganja, izboljšati donosnost, optimizirati poslovne odločitve in implementirati podporo za zanesljivo obvladovanje finančnih tveganj. Dostop do finančnih podatkov podjetij v realnem času, z nadzorovanim pridobivanjem in obdelavo le teh, je kritičen za ustrezno bonitetno oceno in s tem povezano ustrezno poslovno odločitev. Razvili smo integriran, avtomatiziran poslovno informacijski proces za naročanje bonitetnih informacij, ki omogoča spremljanje stroškov in informacij o spremembah pogojev, ki vplivajo na bonitetno oceno.

Rešitev

IBIS (Integracija poslovnega informacijskega sistema), je rešitev za obvladovanje finančnih tveganj, za avtomatsko naročanje in prenos bonitetnih ocen iz domačih in tujih bonitetnih virov. IBIS samodejno shrani podatke v zbirke finančnih podatkov podjetja.

 • Nadzor nad procesom pridobivanja in preračunavanja finančnih podatkov podjetij je ključnega pomena za sprejemanje pravih poslovnih odločitev:

 • avtomatizirano procesiranje in naročanje bonitetnih podatkov o strankah;

 • povezovanje z različnimi bonitetnimi viri in hitra implementacija povezave z novim bonitetnim virom;

 • varno okolje, strukturirani podatki in upravljanje informacij;

 • poenoten proces odločanja, ki temelji na finančnih in bonitetnih informacijah strank, integriran v enem sistemu;

 • zaščita pred nekontroliranimi spremembami bonitetnega stanja in vedenja strank;

 • identifikacija strank, ki zamujajo s plačili in/ali v postopku stečaja;

 • učinkovito obvladovanje finančnih tveganj;

 • spremljanje sprememb bonitetnih pogojev in ponovna ocena tveganj; in

 • sledljiv arhiv, zgodovina sprememb in revizijska sled.

Glavni končni rezultati obvladovanja finančnih tveganj so:

 • hitre in zanesljive bonitetne odločitve;

 • spremljanje bonitetnega stanja, zgodnje opozarjanje o spremembah pogojev, ki vplivajo na bonitetno oceno in s tem zmanjšanje poslovnega tveganja;

 • spremljanje stroškov in zmanjšani stroški zavarovanja;

 • prihranek časa zbiranja dokumentacije, preverjanja in obdelave podatkov

 • rešitev znotraj okolja uporabnikov - varno okolje; in

 • preprečevanje napak ročne obdelave podatkov.

Rezultati za uporabnika

bottom of page