top of page

Lindström

"Projekt vidim kot uspešen, saj se je zgodila večja sprememba, kot sem pričakoval.
V primerjavi z ostalimi regijami ocenjujem, da naši prodajniki z novimi pristopi ne vidijo več le produktov in storitev, temveč celovite rešitve na segmentih predpražnikov in delovnih oblačil"

Gregor Šilec, direktor Lindström Slovenija

tem-logo.png

Poslovni izziv

V podjetju Lindstrom Slovenija so tuji lastniki videli še veliko možnosti za rast, zato je bilo slovensko vodstvo postavljeno pred izziv kako doseči zastavljen indeks rasti in profitabilnosti prodaje.

Razlogi

  1. kljub uspešnemu delu na segmentu predpražnikov, je obstajal še ogromen potencial za rast, pri oblekah pa so videli možnost za rast predvsem v javnem sektorju in nekaterih velikih podjetjih;

  2. v prodaji ni bilo izoblikovane kulture prodajanja po pristopu prodaje rešitev, kjer se osredotoča na potrebe kupca namesto na lastnosti in prednosti produkta, zato so posamezni prodajniki vodili prodajo brez strukture in velikokrat tudi niso uspeli zaključiti posla; in

  3. prodajniki niso dovolj sodelovali, ni bilo dobrega pretoka znanja.

Potrebe in rešitev

Direktor je dejal, da bi jim uspelo, če bi:

  1. spremenili in prilagodili prodajni proces, saj s povečano količino dela ne morejo več dosegati zastavljenih ciljev;

  2. se struktura pravilnega pristopa prodajanja prenesla na vse prodajnike, tako da bi; in

  3. se oblikovala kultura pretoka znanja znotraj podjetja in prodajanje po pristopu prodaje rešitev.

 

Atol je predlagal celovito, k rezultatom usmerjeno rešitev, ki vsebuje komplet vodenih delavnic, poslovno svetovanje za vzpostavitev sistema prodaje in stranki prilagojena orodja za izvajanje sistema. Vse to pa dopolnjuje nabor aktivnosti za temeljito in uspešno vpeljavo v prakso - usposabljanje in mentorstvo.

Rezultati

  1. formirala se je prodajna ekipa, ki je začela uporabljati pristope dogovorjenega prodajnega procesa in s tem začela prodajati več in bolje;

  2. po načelu prodaje rešitev smo uspešno zaključili nekaj velikih projektov, ki so pomembno vplivali na naš poslovni rezultat; in

  3. že implementirano CRM orodje je dobilo pravi smisel, uporabniki so se navadili njegove uporabe; vodje pa dobili orodje za spremljanje uspešnosti prodajnikov in boljši pregled nad doseganjem zastavljenih ciljev.

O podjetju

Lindström je eno vodilnih evropskih podjetij na področju tekstilnih storitev. Imajo več kot 165 let izkušenj v tekstilni industriji. Ponujajo rešitve na področjih čistoče, notranjega oblikovanja objektov, delovnih oblačil in zaščite. Lindström je hitro rastoče mednarodno podjetje. Strmijo h geografski širitvi in dolgoročnemu povečanju tržnega deleža. K uspehu pripomorejo močne idejne zasnove postopkov, ki zagotavljajo njihovo kakovost, enotnost storitev in odgovornost v vseh državah, v katerih poslujejo.

bottom of page