top of page
  • Writer's pictureJan Vincent Mertelj

Zagrożenia w szkoleniach sprzedażowych


Istnieją mieszane uczucia, czy szkolenia sprzedażowe rzeczywiście przynoszą oczekiwane rezultaty. Istnieje kilka powodów, dla których menedżerowie sprzedaży często pozostają niezadowoleni ze szkoleń sprzedażowych lub seminariów edukacyjnych.

62,7% uczestników badań zauważyło, że najbardziej problematyczny okres czasu wynika bezpośrednio z samego szkolenia sprzedażowego.

Nowoczesne organizacje dostrzegają ograniczenia takich szkoleń, które są jedynie zestawem sztuczek sprzedażowych.

Od naszych klientów dowiadujemy się, że niezbędny jest dobrze zdefiniowany, przewidywalny, wymierny i powtarzalny system, który umożliwia managerom ds. sprzedaży śledzenie postępów i podejmowanie odpowiednich działań w różnych sytuacjach sprzedażowych.

Dlatego jesteśmy nieugięci w dostarczaniu rozwiązań naszym klientom, dostarczając cały system i koncentrując się w praktyce na jego wdrażaniu.


6 views0 comments
bottom of page